ZADANI PROGRAM

1. izlučni krug

1. Johann Sebastian Bach – jedna od navedenih fuga s pripadajućim uvodnim stavkom:

 

Preludij i fuga iz BWV 997
Preludij i fuga iz BWV 998
Adagio i fuga iz BWV 1001
Grave i fuga iz BWV 1003
Adagio i fuga iz BWV 1005

2. Dvije od navedenih etida (svaka od različitog autora):

 

Heitor Villa-Lobos: br. 2, 3, 7 ili 10
Giulio Regondi: jedna od etida (osim br. 9)
Fernando Sor: op. 6 (br. 6 ili 11) ili op. 29 (br. 2, 5, 10 ili 11)

3. Boris Papandopulo:

 

Ples br. 1 iz Tri plesa

2. izlučni krug

1. Jedna od navedenih sonata:

 

Fernando Sor: Sonata u C-duru op. 22
Fernando Sor: Sonata u c-molu op. 25
Anton Diabelli (obr. Bream): Sonata u A-duru
Mario Castelnuovo-Tedesco: Sonata “Omaggio a Boccherini”
Manuel Ponce: Sonata clásica
Manuel Ponce: Sonata romántica
Antonio José: Sonata

2. Jedna od navedenih skladbi:

 

Stjepan Šulek: Tri trubadurske
William Walton: Pet bagatela
Željko Brkanović: Suita Mediterana
Frano Parać: Muzika za gitaru
Frank Martin: Quatre pièces brèves
Anđelko Klobučar: Sonata
Anđelko Klobučar: Mozaik
Marko Ruždjak: Double
Joaquín Rodrigo: Tres piezas españolas
Joaquín Rodrigo: Elogio de la guitarra
Stephen Dodgson: jedna od Partita
John Duarte: Varijacije na katalonsku pučku pjesmu
Vicente Asencio: Suite Valenciana
Vicente Asencio: Collectici íntim
Toru Takemitsu: All in Twilight
Toru Takemitsu: In the Woods

3. Skladba / skladbe po slobodnom izboru:

 

Trajanje programa do 45 minuta.

Finale (uz klavir)

Jedna od navedenih skladbi:

 

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez
Joaquín Rodrigo: Fantasia para un gentilhombre
Mario Castelnuovo-Tedesco: Koncert u D-duru op. 99
Manuel Ponce: Concierto del sur
Miroslav Miletić: Koncert za gitaru i orkestar
Boris Papandopulo: Suita za gitaru i gudače
Anđelko Klobučar: Koncert za gitaru i gudače
Malcolm Arnold: Koncert za gitaru i orkestar op. 67
Lennox Berkeley: Koncert za gitaru i orkestar op. 88

1. izlučni krug

1. Jedna etida, odnosno capriccio iz slijedećeg izbora:

 

Alfredo Piatti: 12 Capriccia, op. 25 (osim br. 1)
François Servais: 6 Capriccia, op. 11 (osim br. 4)
David Popper: iz 40 etida, op. 73, br. 9, 12, 19, 20, 29 ili 33

2. Johann Sebastian Bach: Sarabanda i Gigue iz jedne od slijedećih Suita za violončelo solo:

 

1. 2. u d-molu, BWV 1008
2. 3. u C-duru, BWV 1009
3. 4. u Es-duru, BWV 1010
4. 6. u D-duru, BWV 1012

3. Jedno od slijedećih djela za violončelo solo:

 

Georg Crumb: Sonata
Paul Hindemith: Sonata, op. 25, br. 3
Zoltán Kodály: 1. stavak iz Sonate, op. 8
György Ligeti: Sonata

2. izlučni krug

1. Joseph Haydn: 1. Stavak iz jednog od slijedećih koncerata:

 

Koncert u C-duru, Hob. VIIb:1
Koncert u D-duru, Hob. VIIb:2

2. Jedna od navedenih sonata za violončelo i klavir:

 

Ludwig van Beethoven: Sonata br. 3 u A-duru, op. 69
Ludwig van Beethoven: Sonata br. 4 u C-duru, op. 102 br. 1
Ludwig van Beethoven: Sonata br. 5 u D-duru, op. 102 br. 2
Johannes Brahms: Sonata u e-molu, op. 38
Johannes Brahms: Sonata u F-duru, op. 99
Claude Debussy: Sonata u d-molu
Dmitrij Šostakovič: Sonata u d-molu, op. 40
Sergej Prokofjev: Sonata u C-duru, op. 119

3. Jedno od navedenih djela Borisa Papandopula:

 

Rapsodia Concertante za violončelo i klavir (izdanje International Music Company, New York)
Rapsodija za violončelo solo (izdanje HUOKU, Zagreb)

Finale (uz klavir)

Jedan od navedenih koncerata:

 

Petar Iljič Čajkovski: Rokoko Varijacije
Antonín Dvořák: Koncert u h-molu, op. 104
Edward Elgar: Koncert u e-molu, op. 85
Édouard Lalo: Koncert u d-molu
Robert Schumann: Koncert u a-molu, op. 129
Dimitrij Šostakovič: Koncert br. 1 u Es-duru, op. 107

Sve skladbe se izvode napamet osim J. S. Bach: Viola da gamba sonate i duo sonate iz drugog izlučnog kruga.

1. izlučni krug

1. Johann Sebastian Bach:

 

Dva kontrastna stavka iz Viola da gamba sonate br. 1 ili br. 2, BWV 1207, BWV 1208, ili Sarabanda i Gigue iz 5. suite za violončelo solo, BWV 1011

2. Jedan od navedenih Capriccia:

 

Josip Novosel: 20 Capricca za kontrabas solo:

Cappricio br. 1

Cappricio br. 3

Cappricio br. 13

Cappricio br. 20

3. Jedna od navedenih skladbi:

 

Giovanni Bottesini: Fantazija La Sonnanbula
Giovanni Bottesini: Tarantella u a-molu
Giovanni Bottesini: Grande Allegro Alla Mendelssohn
Giovanni Bottesini: Capriccio di bravura
Emil Tabakov: Motivy
Julien-François Zbinden: Hommage à Bach
Tepo Hauta-aho: Cadenza
Peteris Vasks: Double Bass Trip

2. izlučni krug

1. Prvi stavak s kadencom jednog od navedenih klasičnih koncerata:

 

Karl Ditters von Dittersdorf: Koncert u E-duru
Franz Anton Hoffmeister: Koncert br. 1 u D-duru
Jan Křtitel Vaňhal: Koncert u D-duru

2. Jedna od navedenih sonata:

 

Reinhold Glière: Intermezzo, Scherzo & Tarantella
František Hertl: Sonata
Anđelko Klobučar: Sonata
Adolf Míšek: Druga sonata u e-molu, op. 6
Adolf Míšek: Treća sonata u F-duru, op. 7
Vilmos Montag: Sonata u e-molu
Frank Proto: Sonata (1963.)
Franz Schubert: Sonata Arpeggione
Peteris Vasks: Sonata (1896.)

Finale (uz klavir)

1. Jedan od navedenih koncerata:

 

Stefan Bolesław Poradovski: Koncert, op. 26
Giovanni Bottesini: Koncert br. 1 u fis-molu
Giovanni Bottesini: Koncert br. 2 u a-molu
Serge Koussevitzky: Koncert u fis-molu, op. 3
Boris Papandopulo: Koncert (izdanje M. Ivelja)
Nino Rota: Divertimento concertante
Eduard Tubin: Koncert

19.9.2018.

Raspored

Arhiva

2017.

25.10.2017.

Svečani koncert prvonagrađenih

 

Četvrtak, 26. listopad 2017.
Koncertna dvorana Vatroslava Lisnskog – Velika dvorana
Simfonijski orkestar HRT-a
Uroš Lajovic, dirigent

 

Koncert možete pratiti na Trećemu programu Hrvatske televizije (HRT – HTV3) i Trećemu programu Hrvatskoga radija (HRT – HR3) kao i na mobilnim uređajima, tabletima i računalima s pomoću multimedijske usluge HRTi.

Završni koncert 2017
Završni koncert 2017
28.9.2017.

Shared Training Activities for Music Professionals

 

September 29 – October 1 2017
Zagreb, Croatia
STAMP 2017 - Program
STAMP 2017 - Program