Virtualne iskaznice 2020 / 2021

Marija Lalović i Stefani Grbić

Dalibor Bukvić: Molitva za violinu i klavir

Sa skladateljem o skladbi – Dalibor Bukvić

Nikolina Milardović

Davor Bobić: Karakteristična suita

O skladbi Karakteristična suita Davora Bobića – Nikolina Milardović

Branimir Norac 

Branimir Norac: Tri meditacije za klarinet solo

Sa skladateljem o skladbi – Branimir Norac

Agata Živoder

Gordan Tudor: Četvrttonski valcer

Sa skladateljem o skladbi – Gordan Tudor